Aanbod

Heeft uw organisatie behoefte aan meer inzicht in het wereldnieuws? Een beter overzicht van de beeldvorming over bepaalde thema’s, trends of landen? Of een scherper beeld van hoe de toekomst eruit gaan zien? Dan help ik u graag. Ik kan uw organisatie beter in staat stellen om met internationale complexiteit om te gaan op vijf verschillende manieren:

 1. Trainingen
 2. Workshops
 3. Lezingen
 4. Professionele Coaching
 5. Advies

1. Trainingen

Mijn trainingen bestaan uit een combinatie van interactieve lezingen, individuele of groepsopdrachten, en presentaties. Deze duren doorgaans een dag, twee dagen en een week.

De doelstelling is om professionals meer vertrouwd te maken met internationale complexiteit. Daarnaast leren professionals ook de vaardigheden waarmee zij beter kunnen inspelen op nieuwe internationale ontwikkelingen. Mijn trainingen nemen altijd de strategie van mijn klanten en de individuele leerdoelen van de deelnemers mee. Mijn meest populaire trainingen zijn:

 • Geopolitieke Trend Analyse
 • Geopolitieke Scenario Analyse
 • Landenrisico-Analyse

Naast in-house trainingen verzorg ik ook vakken aan de Zomerschool in Maastricht. De colleges vindt plaats in het Engels. Drie van mijn vakken aan de Zomerschool hebben dezelfde titels als voornoemde trainingen, maar zijn minder diepgaand en context-specifiek dan mijn in-house trainingen. Daarnaast doceer ik een cursus over academische vaardigheden:

 • Media Beeldvorming en Onderzoeksmethoden

2. Workshops

Mijn workshops bestaan uit een combinatie van interactieve lezing, een opdracht en presentaties. De doelstelling is hier tweeledig. Deelnemers worden (meer) bewust gemaakt van internationale complexiteit, en ze ervaren hoe ze hiermee beter kunnen omgaan in de praktijk. Waar trainingen dus zijn gericht op het bijbrengen van skills for life, draait het bij workshops om een eerst kennismaking met internationale complexiteit en gerelateerde concepten en tools.

Voor respectievelijk het Nederlands Centrum Handelsbevordering, het Duitse leger (Bundeswehr) en een opleidingsinstituut van de Oostenrijkse SPÖ gaf ik eerder de volgende workshops:

 • Kansen voor Nederlandse Bedrijven in Vietnam
 • Politieke Risico’s in het Midden-Oosten
 • Beeldvorming over China, Rusland en VS

3. Lezingen

Mijn lezingen hebben als doel de praktische waarde van concepten en tools toe te lichten. Na een toegankelijke introductie van concepten en/of tools, geef ik enkele voorbeelden van hoe organisaties deze kunnen gebruiken.

De volgende lezingen gaf ik voor respectievelijk het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (i.s.m. International Union for the Conservation of Nature), Nyenrode Business Universiteit en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa:

 • Kansen en Risico’s voor Nederlandse bedrijfsleven in Centraal Afrika
 • Geopolitieke risico’s en Vermogensrendementen
 • Beeldvorming over Olie- en Gaspijpleidingen

4. Professionele coaching

Ook werk ik als coach voor professionals of teams. Door middel van één-op-één gesprekken of groepsgesprekken help ik hun inzicht in internationale complexiteit te vergroten.

5. Advies

Tenslotte schrijf ik soms op verzoek van mijn klanten adviesrapporten over internationale ontwikkelingen. Het kan hierbij gaan om landenrisicorapporten voor bepaalde regio’s of analyses van geopolitieke trends.

Meer weten over ervaringen van mijn eerdere klanten?

De afgelopen jaren heb ik een diverse groep aan organisaties geholpen met om een beter zicht op internationale complexiteit te krijgen. Het gaat hierbij met name om ondernemingen, overheidsinstanties en internationale organisaties. Lees verder over wat zes klanten vonden van mijn werk.