Aanpak

Ik verbeter het zicht op internationale complexiteit in drie stappen. Mijn doel is hierbij altijd om organisaties sterker te maken in het inschatten van internationale kansen en gevaren. De drie stappen zijn begrijpen van wereldnieuws, vergelijken van wereldbeelden en vormen van toekomstbeelden.

1. Begrijpen van wereldnieuws

De eerste stap betreft het begrijpen van het wereldnieuws. Ik stel professionals in staat nieuwsberichten en reacties van experts en politici met een scherpere bril te lezen. Hierbij ligt de focus op politieke, geografische, economische, sociale en historische factoren.

Deze indicatoren stellen professionals in staat zich een gestructureerd beeld te vormen van internationale trends, en de kansen en gevaren die hiermee samenhangen (zie onderstaande figuur).

2. Vergelijken van wereldbeelden

De tweede stap is het vergelijken van wereldbeelden. Minstens één van deze drie vragen staat dan centraal:

  1. Hoe wordt er binnen en buiten de organisatie aangekeken tegen een internationale trend?
  2. Welke perspectieven bestaan er over een bepaald thema?
  3. Welke beelden van een bepaald land komen binnen en buiten de organisatie veel voor?

Na het vinden van de belangrijkste aspecten in de beeldvorming, kan ik een discussie modereren om de impact van deze beelden op de besluitvorming in een organisatie zichtbaar te maken.

3. Vormen van toekomstbeelden

Bij de derde stap gaat het om het vormen van een toekomstbeeld. Dit gebeurt op basis van de factoren die een grote rol spelen in recente internationale trends. Daarnaast gaat het ook om nieuwe factoren die in de toekomst grote invloed zouden kunnen gaan krijgen.

Een centrale vraag na het schrijven van scenario’s voor de toekomst is hoe deze zouden uitpakken voor de kritische prestatie indicatoren van de organisatie.

Spanningsveld tussen theorie en praktijk

Belangrijk uitgangspunt in al deze stappen is dat theorie voor organisaties niets waard is zonder praktische invalshoek. Zo is elke klant anders als het gaat om de definitie van centrale begrippen. Wat bijvoorbeeld onder politiek risico wordt verstaan, kan enorm verschillen onder organisaties. Anderzijds hebben praktische adviezen die zijn gebaseerd op onduidelijke definities, ook weinig waarde.

Daarom zoek ik altijd naar de juiste balans tussen theoretische en praktische invalshoeken. In dit kader maak ik organisaties er bovendien graag attent op, wat welke processen we niet helemaal kunnen begrijpen. Tenslotte is niet weten ook een waardevolle vorm van kennis.

Meer weten over mijn diensten?

Ik help u en uw organisatie graag één of meerdere van deze drie stappen te maken. Dit kan in de vorm van trainingen, workshops, lezingen, professionele coaching en advies. Lees hier verder over mijn mogelijkheden u een beter zicht op internationale complexiteit te geven.