Missie

Ik hoor vaak van professionals dat ze het moelijk vinden om overzicht over het wereldnieuws te behouden. “Wat gebeurt er nu precies, wie heeft er gelijk, en wat betekent dit nieuws voor mijn organisatie?” Wanneer u dit herkent, bent u bij mij aan het juiste adres.

Beter zicht op internationale complexiteit

Mijn missie is om een beter zicht op internationale complexiteit te creëren. Waar veel media en experts u graag vertellen wat u moet denken, leer ik u hoe u kunt denken. Mijn focus ligt op kennis en vaardigheden die u in staat stellen een scherpe blik op de wereld te ontwikkelen.

Belang van internationale ontwikkelingen voor organisaties

Deze missie is gebaseerd op mijn visie dat onvoldoende zicht op internationale ontwikkelingen de levensvatbaarheid van een organisatie onnodig in gevaar kan brengen. Onvoldoende zicht betekent immers dat organisaties geen oog hebben voor zowel de kansen als de gevaren die voortkomen uit internationale ontwikkelingen.

Door de globalisering is de wereld erg onoverzichtelijk is geworden. Door de vervlechting van landen en organisaties is elke organisatie afhankelijk geworden van internationale ontwikkelingen. Deze verbindingen zijn vaak erg divers en complex, en daardoor niet geheel te overzien. Hierdoor zien organisaties regelmatig de indirecte effecten van internationale ontwikkelingen over het hoofd.

Informatie en interpretatie

Ook worden professionals tegenwoordig overladen door nieuws over internationale ontwikkelingen. In nieuwsberichten is de grens tussen informatie en interpretatie vaak moeilijk te trekken. Een complicerende factor is hierbij dat het moedwillig verspreiden van leugens via (sociale) media een grote vlucht heeft genomen.

Meer weten over mijn aanpak?

Wilt u meer weten over hoe ik uw organisatie kan helpen met een beter zicht op internationale complexiteit? Lees meer over mijn aanpak.