Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico, gevestigd aan Noordmolenwerf 115 3011 DC Rotterdam NEDERLAND, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Dr Leonhardt van Efferink is directeur van Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico. Hij beheert ook de website https://vanefferink.com.
 • Zijn e-mail adres is leonhardt@vanefferink.com en hij is telefonisch bereikbaar op 06 142 30 112.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico verwerkt alleen geanonymiseerde persoonsgegevens voor social media plugins (zoals Google Analytics).
 • Daarnaast heeft deze website toegang tot de persoonsgegevens die bezoekers uit eigen beweging achter laten door het invullen van een formulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
  ouders of voogd.
 • We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 • Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Leonhardt. Dan verwijderen wij deze gegevens als deze inderdaad bestaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico analyseert jouw gedrag op de website alleen om daarmee de website te verbeteren
 • Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

 • Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 10 jaar voor alle persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 • Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
 • De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
 • Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico.
 • Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar Leonhardt sturen per e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 • Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 • Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Leonhardt.